అవతలి వారి మానసిక పరిస్దితులను అంచనా వేసేందుకు కొన్ని టిప్స్

మనుష్యులల్లో రకరకాల వాళ్లు ఉంటారు. వారిని సరిగ్గా అర్దం చేసుకుంటేనే జీవ

Read More

నిజం..ఈ సినిమా చూడటం మనందరి 'కర్తవ్యం’

కొన్ని సినిమాలు చూడగానే మనస్సులో అలజడి బయిలుదేరుతుంది.. నిజమే కదా.. మనం ఉం

Read More

గాంధీయిజం ...పై గౌరవం రెట్టింపు చేసే సినిమా

కొన్ని సినిమాలు మన ఆలోచనపై ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపుతాయి. మనని ఆలచోనలో పడేస

Read More